تحقیق درباره چك پرداخت نشدني

تحقیق درباره چك پرداخت نشدني

تحقیق درباره چك پرداخت نشدني

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:36

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

چك مقبول‌ترين سند تجاري در جامعه است . آحاد مردم با تلقي شبه پول از آن، اكثر پرداختها و دريافتهاي خود را با چك انجام مي‌دهند اين اقبال چك مديون سهولت و ارزاني تهيه و وجود مقررات كيفري براي وصول وجه آن است كه اسناد تجاري ديگر بي‌بهره از اين امتيازاتند. روي آوردن مردم به اين سند تجاري و استفاده از آن در داد و ستدهاي مالي موجب گرديد كه نه فقط از گردش چك بعنوان قائم مقام اسكناس ، بلكه به عنوان تضمين تعهدات نيز بهره گرفته شود و همين امر سبب ترويج چكهاي اعتباري و تضميني در جامعه شد مقنن نيز با لحاظ تحولات اقتصادي و اجتماعي درصدد حمايت از اين مزاياي شناخته شده عرف امروزي برآمد و صادر كننده چك در وصف عدم پرداخت وجه آن مستوجب عقوبت كيفري دانست . تغييرات و ملحوظات فعلي قانونگذار در مقررات كيفري چك ، انگيزه تدوين اين پايان‌نامه شد تا ضمن بررسي پديده چك كيفري، علت نقض غرض مقنن در شناسايي اوراقي كه متضمن دستور پرداخت وجه نسبيت بعنوان چك چيست ؟ در اين راستا، جك كيفري تعريف و اركان سازنده آن تبيين گرديد و معضلات ناشي از ابهام و اجمال قانون قرار گرفت و در نهايت نقاط ضعف عديده آن در معرض نقد و تناقضات نهاده شد و نشان داده شد كه تعيين كيفر براي صادركنندگان چك پرداخت نشدني راه علاج كار نيست از همين روي پيشنهاد گرديد تا با حذف مقررات كيفري راجع به چك ، اصل مسئوليت بانكها در پرداخت وجه چك مورد لحاظ مقنن واقع شود. بديهي است راهكارهاي جلوگيري از ضرر بانكها در اجراي اصل مذكور حتي‌المقدور شد تا طرح اين ايده موجب اين توهم نشود كه صرفا اين پيشنهاد جنبه نظري داشته و نمي‌تواند در عمل موفق گردد. نكته قابل ذكر اينكه با وصف متصف بودن عنوان پايان‌نامه به (جنبه كاربردي چك) نگارنده نسبت به ارائه آراي محاكم و شعب ديوانعالي كشور ايضا نظريات مرئي از سوي اداره حقوقي و نشستهاي قضائي قضات حسب مورد اقدام نموده است .

تاريخچة چك پرداخت نشدني
برخي از نويسندگان با توجه به استعمال لفظ چك توسط شعرا و نويسندگان ايراني معتقدند كه واژة چك فارسي بوده و از ايران به هندوستان و از آنجا به زبان اروپايي وارد شده است اين نويسندگان حتي صرافان ايراني را نخستين صادركنندگان چك در دنيا دانسته‌اند «فردوسي» در يكي از اشعار خود مي‌سرايد:
«به قيصر سپارم همه يك به يك از اين پس نوشته فرستيم وچك»
چك در غرب زمين براي اولين‌بار در سال 1374 ميلادي در برخي از شهرهاي ايتاليا منجمله «ونيز» معمول بوده و از آنجا به انگلستان، كانادا، امريكا و فرانسه راه پيدا كرد.

و......


خرید آنلاین